Käyttöehdot

Käyttöehdot

roomescapelappeenranta.fi -verkkopalvelun käyttöehdot

Etelä-Karjalan Osuuskaupan ylläpitämän roomescapelappeenranta.fi-verkkopalvelun käyttö edellyttää, että käyttäjä noudattaa näitä käyttöehtoja.

Tuetut selaimet

roomescapelappeenranta.fi-verkkosivut toimivat kaikilla yleisimmin käytetyillä selainohjelmilla. Palvelujen käyttö edellyttää selainohjelmalta evästeiden käytön (evästeet) hyväksymistä. Suosittelemme tietoturvallisuuden ja sivujen yleisen toimivuuden vuoksi uusimpien selainversioiden käyttöä.

roomescapelappeenranta.fi:n  käyttöä tuetaan seuraavilla selaimilla (viimeisimmät versiot):

Chrome
Mozilla Firefox
Microsoft Internet Explorer
Safari
Emme voi taata roomescapelappeenranta.fi-palvelun toimivuutta mikäli käytössäsi on jokin muu selain. Mikäli käyttämäsi selainversio on vanha, suosittelemme selaimen päivittämistä tai uuden selaimen asentamista.

Tekijänoikeudet

roomescapelappeenranta.fi-verkkopalvelun sisältö, mukaan lukien kuvat, tuotetiedot, tavaramerkit, tuotemerkit, liiketunnukset jne., ovat Etelä-Karjalan Osuuskaupan tai kolmannen osapuolen omaisuutta, jota tekijänoikeuslaki ja muut lait suojaavat. Etelä-Karjalan Osuuskaupan pidättää kaikki oikeudet roomescapelappeenranta.fi:hin ja sen sisältöön, jollei näissä käyttöehdoissa tai verkkopalvelussa toisin mainita.

Käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet

roomescapelappeenranta.fi-verkkopalvelua saa katsella ja selata sekä tulostaa käyttäjän omaa, henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttäjä ei saa osaksikaan kopioida tai muutoin jäljentää, siirtää, jaella tai tallentaa mitään roomescapelappeenranta.fi-verkkopalvelun sisältöä, eikä käyttää verkkopalvelussa olevia kuvia, tuotetietoja, tavaramerkkejä, tuotemerkkejä, liiketunnuksia tai muuta sisältöä ilman Etelä-Karjalan Osuuskaupan etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Tekstiä tai kuvia ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin.

roomescapelappeenranta.fi-verkkopalvelussa julkaistuja tiedotteita on sallittua käyttää journalistisiin tarkoituksiin sillä edellytyksellä, että tiedon lähde mainitaan sitä käytettäessä.

Vastuu verkkopalvelusta ja sen sisällöstä

Etelä-Karjalan Osuuskauppa ei takaa roomescapelappeenranta.fi-verkkopalvelussa olevien tietojen oikeellisuutta tai luotettavuutta. Tuotteiden hinnat, kuvat, tuotetiedot, tuotteiden saatavuus ja kaikki muu verkkopalvelussa oleva aineisto julkaistaan ilman takuuta. Etelä-Karjalan Osuuskauppa ei vastaa verkkopalvelussa olevien tietojen mahdollisesti aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Etelä-Karjalan Osuuskauppa varaa oikeuden milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja mistä tahansa syystä muuttaa roomescapelappeenranta.fi:n käyttöehtoja, ulkoasua, sisältöä, saatavuutta sekä niillä tarjottavia palveluita tai muita verkkopalvelun ominaisuuksia.

Etelä-Karjalan Osuuskauppa ei takaa roomescapelappeenranta.fi-verkkopalvelun keskeytyksetöntä tai virheetöntä toimintaa, eikä vastaa sen saatavuudesta. Mikäli pakottavasta lainsäädännöstä ei muuta johdu, Etelä-Karjalan Osuuskauppa ei vastaa mistään verkkopalvelun käytöstä, niiden estyneestä käytöstä tai muusta näihin liittyvästä syystä aiheutuvasta vahingosta.

Kolmansien osapuolien palvelut

roomescapelappeenranta.fi-verkkopalvelussa voi olla linkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille sivuille. Näille sivuille siirtyessään käyttäjän on tutustuttava ja hyväksyttävä niiden mahdolliset käyttöehdot ennen käytön aloittamista. Etelä-Karjalan Osuuskaupalla ei ole mahdollisuuksia vaikuttaa niiden sivujen sisältöön, joiden tekijä tai julkaisija on joku muu kuin Etelä-Karjalan Osuuskauppa, eikä Etelä-Karjalan Osuuskauppa vastaa näiden kolmansien osapuolien tuottamien sivujen toiminnasta, sisällöstä tai muista ominaisuuksista.

roomescapelappeenranta.fi-verkkopalvelussa voidaan käyttää tekniikoita, jotka vaativat kolmansien osapuolien tuottamien sovellusten ja lisäominaisuuksien asentamisen. Etelä-Karjalan Osuuskauppa ei vastaa käyttäjän asentamien kolmansien osapuolien sovellusten ja lisäominaisuuksien toimivuudesta, niiden aiheuttamista häiriöistä ja virheistä, tai muista näihin liittyvistä tai niistä aiheutuvista vahingoista.

Evästeiden (evästeet) käyttö

Eväste on päätelaitteen selaimelle lähetettävä pieni tekstitiedosto, joka sisältää anonyymin tunnistenumeron. Evästeet eivät vahingoita päätelaitetta eikä evästeiden avulla kerättävillä tiedoilla voida tunnistaa yksittäisiä käyttäjiä. Etelä-Karjalan Osuuskauppa kerää evästeillä tietoa palvelujen käyttöön, käyttömääriin ja muuhun tilastointiin liittyen sekä voidaksemme käsitellä ja analysoida kyseistä tietoa. Evästeiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palveluita sinulle käyttäjäystävällisemmiksi. Käytämme evästeiden käsittelyyn analytiikkaohjelmia eikä käyttäjästä kerätä minkäänlaisia henkilötietoja. Evästeiden avulla seuraamme mm. kuinka kauan sivujen latautuminen vie aikaa ja millaista tietoa kävijät etsivät. Voimme niiden avulla myös paikantaa sellaisia sivuston osia, jotka eivät välttämättä toimi niin kuin pitäisi, jotta asia voidaan korjata. Evästeitä käytetään myös mainonnan tehokkuuden mittaukseen. Etelä-karjalan Osuuskauppa edellyttää, että hyväksyt evästeiden käytön voidaksesi käyttää Etelä-Karjalan Osuuskaupan sähköisiä palveluja.

Voimme käyttää sivustojen käytöstä kerättyä tietoa myös selaimelle kohdennetun mainonnan tai sisällön tuottamiseen. Voimme luoda kohderyhmiä sen perusteella, millä internet-sivustoilla tietyt selaimet ovat vierailleet. Näille kohderyhmille voidaan esittää niitä todennäköisesti kiinnostavaa mainontaa tai sisältöä. Saatamme käyttää segmenttien luomisessa yhteistyökumppaneita sekä ulkopuolisilta sivustoilta kerättyä käyttäytymistietoa.

Käyttäjä voi tyhjentää evästeet selaimen asetuksista. Tyhjentämällä evästeet säännöllisin väliajoin käyttäjä vaihtaa tunnistetta, jonka pohjalta käyttäjästä muodostuu profiili. Evästeiden tyhjentäminen ei kuitenkaan lopeta kokonaan tiedon keruuta, vaan pikemminkin nollaa aikaisempiin käyttäytymistietoihin pohjautuvan profiilin. Kävijä hyväksyy, että joidenkin palveluiden osalta evästeiden käytön estäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa palvelun toiminnallisuuteen.


©Etelä-Karjalan Osuuskauppa 2017
osoite: Puhakankatu 9-11, 53600 Lappeenranta
Y-tunnus: 0162170-6
eekoo (at) sok.fi